Verband Koolmonoxide en COVID

René van Slooten (Nederland)

Luchtverontreiniging lijkt een katalysator te zijn voor de ernst en dodelijkheid van Covid-19.* Het is inderdaad waar dat Covid-19 toesloeg tijdens het stookseizoen, wanneer de luchtverontreiniging het ergst is en de huizen minder goed geventileerd worden dan in de zomer, net als vele andere virussen zoals griep en het RS-virus met baby’s. Tot dusver hebben de verontreinigingsonderzoekers echter alleen gekeken naar NOx en fijn stof, maar zij hebben het giftigste bestanddeel van stedelijke luchtverontreiniging, koolmonoxide (of CO), dat het immuunsysteem verzwakt en ons een gemakkelijk doelwit maakt voor virussen en bacteriën, verwaarloosd.

En er is meer, want de afgelopen decennia heeft onderzoek aangetoond dat de minieme hoeveelheden “endogeen” CO die ons lichaam produceert (ongeveer 10 ml per dag), niet alleen een afvalproduct van onze lever en milt zijn, maar essentiële functies vervullen in belangrijke fysiologische en biologische processen in ons lichaam.** En deze kritische processen kunnen ernstig worden verstoord door de veel hogere concentraties “exogeen” CO die met de vervuilde buitenlucht worden ingeademd. Dat verzwakt waarschijnlijk ook ons immuunsysteem. Ter vergelijking: de normale concentratie endogene CO in ons lichaam ligt rond de 2-4 ppm (parts per million), terwijl een scooter (die meestal geen katalysator heeft) 1-2% CO in de uitlaatgassen uitstoot, wat gelijk staat aan 10.000 – 20.000 ppm! Geen wonder dus, dat Covid-19 zo snel en ernstig toesloeg in de grote steden in het geïndustrialiseerde Noord-Italië! Dit kan ook het geval zijn in grote Amerikaanse steden waar de uitlaatgassen van verwarmingsinstallaties in grote gebouwen dichtbij of op straatniveau worden uitgestoten.

En er is nog meer, want het is bekend dat inademing van lage concentraties van 50 ppm CO of minder de conditie van patiënten met inflammatoire longziekten kan verbeteren.*** En er is ook ontdekt dat ons immuunsysteem dat kunstje kan doen met behulp van het enzym heem-oxygenase HO-1, dat CO produceert uit het heem in rode bloedcellen. Het verrassende feit is dat ons lichaam lokaal een krachtige doder van bacteriën en virussen kan produceren uit rode bloedcellen! En dat is trouwens de reden waarom je bloedarmoede hebt en uitgeput bent na een infectieziekte en waarom de gekannibaliseerde rode bloedcellen de neiging hebben samen te klonteren en je trombose geven. Elk voordeel heeft zijn nadeel!

Maar dit keurige natuurlijke mechanisme van het immuunsysteem om virussen te doden in de longen van Covid-19 patiënten wordt wreed verstoord door het geven van zuurstof of mechanische beademing. Het CO wordt uit de longen in het bloed geduwd en van daaruit naar diepere weefsels en vitale organen getransporteerd, waar het essentiële processen begint te verstoren. Het immuunsysteem reageert onmiddellijk door nog meer endogeen CO te produceren om de ontstoken longen te beschermen, dat ook door de zuurstof wordt verwijderd en in het lichaam wordt getransporteerd. Dit proces ontwikkelt zich snel tot een “immuunstorm” met levensbedreigende complicaties voor de patiënt, waaronder ernstige nawerkingen. Daarom melden artsen dat de toestand van veel Covid-19-patiënten plotseling verslechtert nadat zij zuurstof hebben gekregen, omdat dat een heftige reactie van het immuunsysteem ontketent. Deze reactie verandert ook de samenstelling van het bloed, wat op zijn beurt verkeerde metingen van pols-oxymeters veroorzaakt, en dus een verkeerde indruk geeft van de toestand van de patiënt. ****

Een manier om deze gevaarlijke reactie van het immuunsysteem te stoppen, is CO toe te voegen aan de ingeademde of beademde zuurstof. Maar dit kan de toch al negatieve neveneffecten van het teveel aan endogeen CO nog verergeren. De meest logische manier is dus de immuunreactie te verminderen of zelfs te stoppen door het heem-oxygenase HO-1 enzym af te remmen met een eenvoudige en goedkope zinkverbinding, zoals zinkacetaat of zinkcitraat*.

Het is dus noodzakelijk het CO-niveau in de longen van de patiënt te controleren met een ademanalyseapparaat voordat wordt besloten zuurstof te geven. Als dat niveau ver boven de normale concentratie van 2-4 ppm ligt, mag geen zuurstof worden gegeven zonder ook zink toe te dienen. Dit geeft de patiënten een veel betere kans om te overleven en hun strijd tegen het virus te winnen, zonder complicaties en/of langdurige nawerkingen van vergiftiging door endogeen CO.

Als we rekening houden met de toxische en de genezende effecten van exogene en endogene koolmonoxide, vallen veel mysterieuze en ontbrekende stukjes van de Covid-9 puzzel netjes op hun plaats en krijgen we een veel duidelijker beeld van wat er gebeurt. Het opent ook nieuwe wegen om infectie te voorkomen en patiënten te helpen die infectie te overwinnen en hopelijk weer gezond te worden met relatief eenvoudige en goedkope middelen.

Verband (long)COVID EN Koolmonoxide

Belgische wetenschappers bewijzen verband tussen Covid-19 en endogene koolmonoxide

DOOR RENE VAN SLOOTEN

Een multidisciplinair team van artsen van het Brusselse academische ziekenhuis ‘Saint Luke’ heeft onlangs een baanbrekend wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de behandeling van coronapatiënten in de Intensive Care Unit van hun ziekenhuis.*

Het artikel gaat over de rol van endogeen geproduceerd koolmonoxide (CO) bij kritisch zieke coronapatiënten. Het team van artsen wil de aandacht vestigen op de rol van het endogene CO dat in de longen van de zieke patiënten zelf wordt geproduceerd.

Het menselijk immuunsysteem produceert dit CO uit rode bloedcellen, om infecties te onderdrukken, omdat CO een effectieve remmer is van bacteriën en virussen. Maar helaas is het ook zeer giftig, dus moet het in de longen blijven.

Maar wanneer dit beschermende CO voortdurend wordt weggeblazen door de ventilatie, gaat het immuunsysteem in overdrive en produceert het buitensporige hoeveelheden CO, die allemaal door het bloed worden opgenomen, door het hele lichaam worden getransporteerd en in vitale organen en lichaamsweefsels terechtkomen. En daar zal dit uiterst giftige CO veel schade en ernstige complicaties veroorzaken, omdat het een gif is dat het hele zenuwstelsel, inclusief de hersenen, negatief beïnvloedt.   

De Belgische wetenschappers geven aan dat een stijging van het CO-gehalte in het bloed naarmate de infectie vordert, een bijkomende marker kan zijn van de toenemende ernst van de covid-19-infectie. Het probleem is dat een CO-intoxicatie, ook een endogene ziekte, grotendeels dezelfde symptomen heeft als een covid-19-infectie.

Of misschien moet dat omgekeerd zijn: een ernstige covid-19-infectie heeft grotendeels dezelfde symptomen als een ernstige CO-intoxicatie omdat ze één en dezelfde zijn!

Dat een covid-19-infectie sterk lijkt op de effecten en complicaties van een intoxicatie door endogeen CO, is al in maart opgemerkt en gepubliceerd (lees mijn andere artikel ‘Koolstofmonoxide, de sleutel tot het begrijpen van Covid-19’).  Maar nu is onomstotelijk bewezen dat endogeen CO de echte boosdoener is, en dat is een wetenschappelijke doorbraak.

En dit nieuws is ook veelbelovend en hoopgevend omdat de gevaarlijke en vaak fatale ontsporing van het immuunsysteem gemakkelijk en effectief kan worden gecontroleerd en onderdrukt met zink, een goedkoop en overvloedig beschikbaar geneesmiddel.

Want zink remt het heem-oxygenase HO-1 enzym dat het endogene CO produceert uit het heem in de rode bloedcellen (een proces dat bijkomende en gevaarlijke complicaties kan veroorzaken zoals trombose en foutieve metingen van de pols-oximeter).

Het is interessant op te merken dat president Donald Trump ziek was met Covid-19 en zuurstof kreeg, maar hij werd tegelijkertijd behandeld met zink, wat mogelijk zijn snelle herstel heeft veroorzaakt en waarschijnlijk ook zijn leven heeft gered.

Opmerkingen:

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 15 oktober 0202 in de Baltimore Post Examiner

Belgische wetenschappers bewijzen verband tussen Covid-19 en endogene koolmonoxide

DOOR RENE VAN SLOOTEN

Een multidisciplinair team van artsen van het Brusselse academische ziekenhuis ‘Saint Luke’ heeft onlangs een baanbrekend wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de behandeling van coronapatiënten in de Intensive Care Unit van hun ziekenhuis.*

Het artikel gaat over de rol van endogeen geproduceerd koolmonoxide (CO) bij kritisch zieke coronapatiënten. Het team van artsen wil de aandacht vestigen op de rol van het endogene CO dat in de longen van de zieke patiënten zelf wordt geproduceerd.

Het menselijk immuunsysteem produceert dit CO uit rode bloedcellen, om infecties te onderdrukken, omdat CO een effectieve remmer is van bacteriën en virussen. Maar helaas is het ook zeer giftig, dus moet het in de longen blijven.

Maar wanneer dit beschermende CO voortdurend wordt weggeblazen door de ventilatie, gaat het immuunsysteem in overdrive en produceert het buitensporige hoeveelheden CO, die allemaal door het bloed worden opgenomen, door het hele lichaam worden getransporteerd en in vitale organen en lichaamsweefsels terechtkomen. En daar zal dit uiterst giftige CO veel schade en ernstige complicaties veroorzaken, omdat het een gif is dat het hele zenuwstelsel, inclusief de hersenen, negatief beïnvloedt.   

De Belgische wetenschappers geven aan dat een stijging van het CO-gehalte in het bloed naarmate de infectie vordert, een bijkomende marker kan zijn van de toenemende ernst van de covid-19-infectie. Het probleem is dat een CO-intoxicatie, ook een endogene ziekte, grotendeels dezelfde symptomen heeft als een covid-19-infectie.

Of misschien moet dat omgekeerd zijn: een ernstige covid-19-infectie heeft grotendeels dezelfde symptomen als een ernstige CO-intoxicatie omdat ze één en dezelfde zijn!

Dat een covid-19-infectie sterk lijkt op de effecten en complicaties van een intoxicatie door endogeen CO, is al in maart opgemerkt en gepubliceerd (lees mijn andere artikel ‘Koolstofmonoxide, de sleutel tot het begrijpen van Covid-19’).  Maar nu is onomstotelijk bewezen dat endogeen CO de echte boosdoener is, en dat is een wetenschappelijke doorbraak.

En dit nieuws is ook veelbelovend en hoopgevend omdat de gevaarlijke en vaak fatale ontsporing van het immuunsysteem gemakkelijk en effectief kan worden gecontroleerd en onderdrukt met zink, een goedkoop en overvloedig beschikbaar geneesmiddel.

Want zink remt het heem-oxygenase HO-1 enzym dat het endogene CO produceert uit het heem in de rode bloedcellen (een proces dat bijkomende en gevaarlijke complicaties kan veroorzaken zoals trombose en foutieve metingen van de pols-oximeter).

Het is interessant op te merken dat president Donald Trump ziek was met Covid-19 en zuurstof kreeg, maar hij werd tegelijkertijd behandeld met zink, wat mogelijk zijn snelle herstel heeft veroorzaakt en waarschijnlijk ook zijn leven heeft gered.

Opmerkingen:

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 15 oktober 0202 in de Baltimore Post Examiner