Medische informatie Koolmonoxide vergiftiging.

Koolmonoxidevergiftiging en multisensitiviteit – een mogelijke verklaring voor overgevoeligheidsverschijnselen

Koolmonoxidevergiftiging en multisensitiviteit – Ideeën van Albert Donnay, voorzitter van de MCS Referral & Resources ref: MCS Referral and Resources – Essentiële lectuur voor alle patiënten met meervoudige chemische gevoeligheid, elektrische gevoeligheid en hypervigilantie/chronische angst

Dank aan Alberty Donnay die deze handout heeft gezien en op juistheid heeft gecontroleerd! Bekijk ook de website met veel nuttige informatie – zie bovenstaande link.

Inleiding
Ik zie veel mensen die overgevoelig zijn. Soms is de overgevoeligheid voortreffelijk en betreft het licht, geluid, aanraking, geuren (meervoudige chemische gevoeligheid) en vaak ook elektromagnetische straling (elektrische gevoeligheid). Ik heb me altijd afgevraagd of er een onderliggend mechanisme is en dat blijkt zo te zijn! Donnay heeft overtuigend aangetoond dat dit wijst op een vroegere of huidige koolmonoxidevergiftiging die van buiten het lichaam kan komen of door het lichaam zelf wordt aangemaakt als stressreactie. Dit schakelt een overgevoeligheid en hyperwaakzaamheid in die neerkomt op chronische angst en mogelijk psychiatrische symptomen. Het goede nieuws is dat dit te genezen is!

Waar komt de koolmonoxidevergiftiging (CO) vandaan?
De buitenwereld
Hoofdzakelijk de onvolledige verbranding van koolstof, dus uitlaatgassen van voertuigen, ovens, boilers, ruimteverwarmers, ovens, fornuizen, open haarden, sigaretten en explosieven. CO ontstaat ook bij de afbraak van hemoglobine of door het inademen van dichloormethaan, een veel voorkomend bestanddeel van oplosmiddelen en spuitbussen. Zie ook Modern Household Toxins

EN/OF uit het lichaam
Het meest interessante is dat CO van binnenuit kan komen als een stressrespons. Elke vorm van stress leidt tot een verhoogde productie van hemoxygenase-1 (HO-1), het zogenaamde “universele stressenzym” dat in het hele lichaam voorkomt en dat hem uit hemo-eiwitten afbreekt in ijzer, biliverdine (dat vervolgens wordt omgezet in bilirubine, een krachtige antioxidant) en koolmonoxide. Tot de stressfactoren die HO-1 bij dieren en mensen blijken te induceren behoren warmte, licht, geluid, geuren, elektromagnetische velden, infectie, fysiek trauma en mentale of psychologische stress. Chronische stress in een van deze pathways leidt dus tot chronische vernietiging van hem en chronische CO-vergiftiging op laag niveau. Het vermogen van zoveel verschillende soorten fysieke, biologische, chemische en mentale stressfactoren om HO-1 te induceren, verklaart waarom de kernsymptomen van chronische stress zo sterk lijken op CO-vergiftiging, ongeacht de stressfactor (zie symptomen hieronder). Door stress veroorzaakte HO-1 activiteit en de relatief constante activiteit van een ander isozyme, HO-2, dat niet reageert op stress, zijn samen goed voor ongeveer 75% van de CO-productie van het menselijk lichaam. Andere bronnen van CO zijn de auto-oxidatie van fenolen, flavenoïden en halomethanen, de foto-oxidatie van organische verbindingen en de lipide peroxidatie van membraanlipiden (klinisch zie ik lipide peroxiden vaak als onderdeel van de DNA adducten test). HO activiteit kan direct worden gemeten in bloed en diverse organen, maar varieert uiteraard sterk, terwijl endogene CO niveaus, die ook eventuele exogene bijdragen omvatten, direct kunnen worden gemeten in adem, bloed of spieren. Het meest gemeten carboxyhemoglobinegehalte (COHb) geeft alleen het percentage hemoglobine aan dat gebonden is aan CO, maar dit is normaal in gevallen van chronische CO-vergiftiging op lage niveaus, en zelfs in acute gevallen die niet consequent verband houden met symptomen. Een goede antioxidantstatus verzacht uiteraard een deel van de effecten van CO-vergiftiging.

Wat zijn de symptomen?
Op korte termijn verdringt CO zuurstof uit hemoglobine en blijft het beter hangen, zodat alle organen zuurstofgebrek krijgen. Dit kan leiden tot een veelheid van symptomen, maar met name griepachtige verschijnselen, hoofdpijn, vermoeidheid, zwakte, spierpijn, krampen, misselijkheid, braken, maagklachten, diarree, verwarring, geheugenverlies, duizeligheid, coördinatiestoornis, pijn op de borst, snelle hartslag, moeilijke of oppervlakkige ademhaling, veranderingen in de gevoeligheid van het gehoor, de reuk, de smaak en de tastzin. Er is hier duidelijk sprake van een vicieuze cirkel – de stress veroorzaakt de CO en de CO veroorzaakt de overgevoeligheid. Zie MCS verwijzing en bronnen voor details. Er is een mooie beschrijving van CO-vergiftiging door Edgar Alan Poe, die er zelf aan leed.

Waarom hyperwaakzaamheid/chronische angst?
Ik heb me altijd afgevraagd wat de evolutionaire noodzaak is van hyperwaakzaamheid/chronische angst. Onnodig zorgen maken lijkt een vreselijke verspilling van mentale en emotionele energie.

Andere gevolgen van CO-vergiftiging
CO kan niet alleen de zuurstoftoevoer belemmeren, maar ook de bloedsuikerspiegel destabiliseren, het autonome zenuwstelsel ontregelen om de hartslag, de ademhaling en de tonus van de bloedvaten te verstoren, de mentale functie (leren en geheugen) verstoren, de seksuele functie verstoren en overgevoeligheid veroorzaken voor geuren, licht, geluid, aanraking enz.

Diagnose van acute en chronische CO-vergiftiging

  1. Vul eerst de vragenlijst “Koolmonoxidevergiftiging” en de symptoomscore in;
  2. Bekijk uw gezicht in een spiegel. CO-patiënten hebben een scheef gezicht met asymmetrie in het gezicht. Dit kan lijken op Bell’s Palsy, maar kan ook het tegenovergestelde zijn – d.w.z. een hangend oog aan de ene kant, maar een verhoogde mondrand aan dezelfde kant.
  3. Kijk of je CO-gerelateerde aandoeningen hebt zoals vermeld op de vragenlijst;
  4. Arterieel en veneus bloedgasonderzoek. Dit is moeilijk omdat bloedgassen geen poliklinische procedure zijn! (pagina 1 van bovenstaande vragenlijst geeft details)

Bovendien moet het bloed rechtstreeks naar het laboratorium worden gebracht voor onderzoek. Donnay stelt dat er een verschil van meer dan 30% moet zijn tussen het arteriële en het veneuze zuurstofgehalte – een van zijn patiënten had een resultaat van slechts 0,2% – zoals hij opmerkte – dit zou niet verenigbaar moeten zijn met het leven! Ik informeer momenteel waar deze tests kunnen worden uitgevoerd.

  1. Reactie op behandeling met zuurstof. Het protocol is aanvullende zuurstof van 5 liter per minuut gedurende 2 uur per dag gedurende 3 tot 4 maanden.) Een reactie zou binnen 1-2 weken zichtbaar moeten zijn.

Behandeling van vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging met zuurstof
In een onderzoek van Donnay onder 34 CVS-patiënten had 68% multisensorische gevoeligheid, waarvan 100% overgevoeligheid voor geluiden, lichten en geuren, en 48% overgevoeligheid voor elektromagnetische velden (vergeleken met slechts 9% van degenen zonder multisensorische gevoeligheid). In een vervolgonderzoek dat Donnay deed onder 54 mensen met multi-sensorische gevoeligheid die hij in 2007 adviseerde om een zuurstofbehandeling te ondergaan, werd een verbetering van de sensorische tolerantie gemeld door 20% van degenen die geen zuurstofbehandeling kregen en door 22% van degenen die een andere zuurstofbehandeling kregen. Dit in vergelijking met 100% verbetering bij degenen die werden behandeld met Donnay’s protocol, waaronder 25% die beweerden te zijn genezen van al hun sensorische gevoeligheden en 38% die waren genezen van al hun chemische gevoeligheden behalve. Het is duidelijk van cruciaal belang dat het Donnay protocol wordt gevolgd! Donnay beweert inderdaad dat multi-sensorische gevoeligheid (maar niet MCS alleen) kan worden genezen met een geschikte zuurstoftherapie.

Gek genoeg heb ik verschillende patiënten met ernstige MCS die weten dat hun symptomen kunnen worden verlicht door het inademen van zuivere zuurstof. Ik heb dit tot nu toe niet kunnen uitleggen!

Behandeling met zuurstof
Zoals bij alle patiënten met deze klinische problemen moet de behandeling langzaam worden gestart en geleidelijk worden opgebouwd. Zuurstof wordt slecht verdragen door mensen die geen CO-vergiftiging hebben. Wil zuurstof nuttig zijn, dan kan na de eerste week therapie al respons worden waargenomen. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling te zorgen voor een goede anti-oxidantstatus, omdat extra zuurstof bij sommige mensen een pro-oxidantstress zal veroorzaken (dit kan zelfs het mechanisme zijn waardoor sommige mensen met zuurstof verslechteren). De behandeling vereist 5 liter per minuut gedurende 2 uur per dag en wordt gedurende 3-4 maanden voortgezet. Volgens Donnay verdwijnen de symptomen na 1-2 maanden en normaliseren de bloedgassen zich na 3-4 maanden. Mijn ervaring met patiënten met ernstig MCS is dat de symptomen soms kunnen worden afgebroken met zuurstoftherapie als eerste hulp. Zuurstof kan worden toegediend met cilinders of met een zuurstofconcentrator. Als u overweegt er een aan te schaffen, denk er dan aan dat ik waarschijnlijk een thuis kan vinden voor uw concentrator als u er klaar mee bent! Er zijn veel bedrijven die deze leveren, maar begin met ebay /marktplaats voor een tweedehands concentrator.